Compartimentul Audit Public Intern

Atribuţiile conform art.17, alin.5 din Ordinul 5530 / 2011

 

  (5) Compartimentul audit public intern are următoarele atribuţii:
   a) elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
   b) elaborează proiectul planului anual de audit public intern;

Citește mai departe...

Legislaţia şi normele metodologice

In constructie ...

Planul anual de audit

In constructie ...

Proceduri

In constructie ...

Noutăți

Autentificare