Compartimentul Salarizare, Normare, Edusal

EDUSAL 2.24.3

EdusalSetup_2_24_3.zip

Citeste-ma_2_24_3.pdf

EDUSAL 2.24.2

EdusalSetup_2_24_2.zip

Citeste-ma_2_24_2.pdf

EDUSAL 2.24.1

EdusalSetup_2_24_1.zip

Citeste-ma_2_24_1.pdf

EDUSAL 2.24

EdusalSetup_2_24.zip

Citeste-ma_2_24.pdf

EDUSAL 2.23

EdusalSetup_2_23.zip11/03/2019, 16:38      (actualizare ora 14.07)

A fost actualizat EDUSAL 2.23 cu un nou kit pentru a fi instalat PESTE ce aveti acum ( varianta de 2.22 sau 2.23 postat dimineata)
Fluxul este același - descărcare, dezarhivare, instalare peste actuala versiune, indiferent dacă aceasta este 2.22 sau 2.23.

După instalarea versiunii 2.23 vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea
actualizării!
Modificările aduse la versiunea 2.23 constau în:
 Implementare acordare spor de suprasolicitare neuropsihică pentru personalul didactic de
predare din CJRAE/CMBRAE;
 Pentru marcarea profesorilor documentariști din unitățile de învățământ preuniversitar, a fost
implementată bifa ”Documentarist” lângă câmpul Funcție și este activă doar pentru funcția de
”Profesor”;
 Implementare calcul spor de suprasolicitare neuropsihică acordat personalului de conducere
în unitățile de învățământ (director sau director adjunct), degrevat parțial de norma didactică
de predare, la salariul de bază corespunzător funcției didactice de profesor, proporțional cu
numărul de ore de predare la catedră
Notă: Pentru calcularea și acordarea corectă a sporului de suprasolicitare neuropsihică la director/
director adjunct vă recomandăm să:
- verificați valoarea înscrisă pe câmpul Normă degrevare să fie corect înregistrată
- verificați treptele de vechime în învățământ setate pe încadrarea de director/director
adjunct să fie actualizate pe toate legile (L63, OG20/ L250, L153)
- verificați sporul de vechime în muncă să fie corect setat pe încadrarea de
director/director adjunct
- înainte de a salva poziția personalului de conducere în stat personal, verificați să fie
completată valoarea pe Salariu grilă OG20
Notă: Sporul de suprasolicitare neuropsihică nu se acordă personalului din ISJ/ISMB și CCD.
 Blocarea sporului ”Spor învățământ special” pentru toate unitățile conexe, inclusiv
CJRAE/CMBRAE
Observații:
- După instalarea versiunii 2.23, statele de personal generate și aprobate pentru luna februarie
cu versiunea 2.22 vor fi invalidate DOAR pentru CJRAE/CMBRAE, dacă luna februarie nu este
închisă
- Pentru unitățile care au închis luna februarie, NU trebuie să deschideți luna, continuați fluxul
cunoscut și finalizați salarizarea la termen, urmând să generați și lucrați state de plată
rectificative la februarie.
- La inițializarea lunii februarie (dacă mai este cazul) și martie, statele de personal pentru toate
unitățile de învățământ vor fi inavalidate
- Pentru a putea trimite către aplicaţia centrală state şi pentru a primi răspuns, trebuie să instalați noua
versiune.
Numai bine,
Echipa EduSAL

EDUSAL 2.22

EdusalSetup_2_22.zip

După instalarea versiunii 2.22 vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării! 
Vă rugăm ca după instalarea versiunii 2.22 să aveţi în vedere următoarele verificări de date:
- Drepturile personalului de conducere - Salariu grilă OG20 să fie completat înainte de a salva poziția angajatului în stat personal
- Drepturile personalului încadrat pe coeficient conform Legii cadru nr. 153/2017
- Prin sondaj orice alte încadrări de persoane cu diferite categorii de personal


Modificările aduse la versiunea 2.22 constau în:
• Actualizare grile salarii aferente anului 2022 conform cu tranșele de vechime pe legea 153/2018 pentru personalul didactic.
• Se menține funcționalitatea de verificare CO pe perioada vacanței școlare și la luna februarie 2019. Sunt exceptate de la verificare CO:
o persoanele aflate în CFP, CO studii, zile absențe toată luna
o persoanele pe funcții de conducere director, director adjunct și director casa corpului didactic
o personal setat Tip asigurat – (1000) Convenții civile
• Actualizare raport Fluturași cu evidențierea separată a Diferenței ¼ 
• Actualizarea formei Valori realizate cu evidențierea separată a Diferenței ¼
• Actualizarea plafonului Numărului de ore la plata cu ora / plata cu ora minorităţi pentru luna februarie 2019 (Norma PO * Norma didactică săptămânală *3 săptămâni carte).

După instalarea versiunii 2.22, statele de personal generate și aprobate cu versiunea 2.21 vor fi invalidate.
Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.22, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.22).

EDUSAL 2.21

EdusalSetup_2_21.zip

Citeste-ma_2_21.pdf

După instalarea versiunii 2.21 vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării! 

Modificarea adusă la versiunea 2.21 constă în:
• Actualizarea D112 începând cu luna de calcul ianuarie 2019 conform versiunii publicate de ANAF în data de 18 februarie 2019

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.21, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.21).

De asemenea, vă informăm că în versiunea următoare se vor invalida statele de personal, așa că vă recomandăm să nu trimiteți la server state de personal pentru luna februarie până nu livrăm această următoare versiune, mulțumim.

In atentia unitatilor de invatamant- ref Spor predare simultan 2-4 clase

ADR._-_UNITATI_CU_PERSONALITATE_JURIDICA.pdf

EDUSAL 2.20.3

EdusalSetup_2_20_3.zip

După instalarea versiunii 2.20.3 vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării!

Modificările aduse prin versiunea 2.20, 2.20.1 şi 2.20.2 sunt valabile şi la versiunea 2.20.3.

După instalarea noii versiunii statele nu se vor invalida.

Modificările aduse la versiunea 2.20.3 constau în rezolvarea problemelor semnalate la nivelul ISJ astfel:

  1. 1.      Includerea sporului de complexitate in venitul brut din stat de plată
  2. 2.      Actualizarea salariului grila 2022 pentru funcţia de Manipulant bunuri I
  3. 3.      Excluderea personalului de la validarea pontajului pe zile de CO la trimiterea statului de plată
  4. 4.      Preluarea salariilor grilă anterioare.

NOTA! Pentru setarea salariul grilă 2022 lipsă se va reselecta funcţia de execuţie si se va salva noua valoare.

Numai bine,
Echipa EduSAL

Corectie Statut persoana

Stimaţi colaboratori,

In versiunea 2.20.2 am efectuat o modificare a calculului diferenţei ¼
pentru personalul didactic-auxiliar şi nedidactic în sensul că am
exclus de la calcul pe cei care sunt marcaţi în câmpul “Statut
persoană” din forma de “Incadrare” cu “Detaşat” sau
“Fără titulatură”, dar şi statut HJ.

Am efectuat această actualizare ca urmare a faptului că s-au
descoperit calcule la nivelul unor persoane marcate cu status HJ şi
menţinute în state pentru plata sumelor de hotărâri judecătoreşti.

Am constat în cursul zilei de azi că sunt multe unităţi care nu au
statusul corect stabilit pentru personalul propriu. Vă reamintim că
acest status este utilizat în diferite situaţii de raportare către
MEN.

Pentru a corecta această “problemă“, se va corecta statusul de
salariat cu cel de “Titular” în Stat de personal. Modificarea nu va
duce la invalidarea statului de personal, ci a celui de stat de plată.

Numai bine,

Echipa EduSAL

Noutăți

Autentificare