Compartimentul Salarizare, Normare, Edusal

Precizari privind plata salariilor de la 1 ianuarie 2018

Precizari_salarizare_de_la_1_ianuarie_2018.pdf

Urgent in atentia unitatilor de invatamant - ref stat de functii

Adr_EduSAL.pdf

Precizari EDUSAL - plata salariilor pentru luna decembrie 2017 - actualizat 28 dec

Precizări privind EDUSAL: schimbare sursa de finantare 

Asa cum stim deja, conform OUG 90/2017, art. 39,începând cu anul 2018, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale, se asigurăpentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, finanțarea cheltuielilor cu salariilesporurileindemnizațiile și alte drepturi salariale în banistabilite  

prin legeinclusiv plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, precum și contribuțiile aferentea cestora, precum și diferențele salariale prevăzute la art. 1 și 2 din Legeanr. 85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie2008 - 13 mai 2011.

Conform acestei reglementări toate încadrările persoanelor din luna decembrie 2017 trebuie mutate pe sursa de finantare Buget de stat, aceasta pentru că plata salariilor se va face în luna ianuarie 2018 pe noua reglementare. 

Revenim asupra mesajului postat in data de 27/12/2017 cu privire la precizari EDUSAL primit de la SIVECO. 

Conturile vor fi setate in acord cu sursa de finantare Buget de stat. (codul indicator 23A..... ).

Conturile platitoare  sunt disponibile in aplicatia locala in Setari - modulul Nomenclator banci - Trezorerie. 

În plus, sursa de finanţare trebuie actualizată şi în stat de plată la nivelul reţinerilor.

Va rugam sa va asigurati de faptul ca treceti intreg personalul pe sursa corecta - Buget de stat.

EDUSAL 2.9.2

PRECIZĂRI EDUSAL - realizare stat rectificativ

 

Vă rugăm să verificati incadrarea personalului atunci când inițiați statul rectificativ. S-au constatat diminuari la gradatii si stabilitate, din cauza faptului ca unele incadrari nu-si patreaza informatia din statul initial.

Stimați colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare aici versiunea 2.9.2 a aplicaţiei desktop. 

EdusalSetup_2_9_2.zip

Au fost aduse optimizări în baza de date, după descărcarea şi instalarea versiunii 2.9.2, vă rugăm să nu inteveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării!
După instalarea noii versiunii dacă se vor regăsi modificări de valori la nivelul statelor de personal acestea se vor invalida şi vor trece în starea în lucru


Modificările aduse la versiunea 2.9.2 faţă de versiunea 2.9.1 constau în rezolvarea următoarelor probleme:
• Posibilitatea de selectare a funcţiilor Bibliotecar grad III studii S şi Mediator şcolar
• Posibilitatea de adăugare a reţinerilor în state rectificative
• A fost corectată problema identificată pe Fond sănătate generată de persoanele care au fost în toată luna noiembrie în concediu medical
• A nu se mai genera în D112 baza de calcul la şomaj la persoanele care nu se reţine somaj în stat de plată
• Copierea detaliilor ajutorului de deces la crearea statului de plată rectificativ din statul iniţial
• Transmiterea tipului de unitate şi cu statul de personal, nu doar cu statul de plată

La nivelui modulului de Detalii generale şcoală a fost implementat câmpul „Număr elevi” unde veţi putea completa numărul de elevi din unitatea dvs pentru corelarea cu Tipul de unitate selectat

NOTA! După instalarea noii versiuni vă rugăm să reverificaţi drepturile salariale acordate personalului de conducere, inclusiv a celor care au păstrat drepturile plafonate de la 31.07.2016

Modificările împlementate în versiunile anterioare sunt valabile şi la versiunea 2.9.2

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.9.2, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.9.2).

Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noii versiuni în meniul de “Actualizare” unde ar trebui să aveţi la câmpul “Versiune Program: 2.9.2”


Numai bine,
Echipa EduSAL

EDUSAL versiunea 2.9.1

EdusalSetup_2_9_1.zip

precizari_versiune_2.9.docx

EDUSAL versiunea 2.8.2

Stimați colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.8.2 a aplicaţiei desktop (variantele exe şi zip).

Modificările aduse la versiunea 2.8.2 faţă de versiunea 2.8.1 constau în:
• Au fost implementate mai multe modificări conform Ordinului nr. 1024/1582/934 din MOF716/05.09.17:
- actualizarea listei de valori aferentă câmpului Tip salariat din forma Date persoană
- actualizarea formei de Recapitulatie taxe prin adăugarea unei zone care va permite înregistrarea detaliilor legate de ajutoarele de deces acordate
- actualizarea detaliilor certificatelor de concedii medicale prin implementarea câmpului “Dată aviz direcţia de sănătate publică”
- crearea şi actualizarea unei noi versiuni a D112:
1. actualizarea tipurilor de declaraţii posibile de generat
2. introducerea secţiunii G – Date informative privind ajutoarele de deces acordate în Anexa 1.1
3. adăugarea câmpului “Persoană scutită de la plata impozitului pe venit” în Anexa 1.2
4. adăugarea câmpului “Dată aviz direcţia de sănătate publică” în Anexa 1.2, secţiunea D
5. actualizarea regulilor de validare pe sume conform noilor tipuri de asigurat
• Au fost rezolvate următoarele probleme: 
- posibilitatea editării cămpului “Observaţii şcoală”
- se pot întocmi state de plată rectificative la iulie 2017 pentru aplicarea legii 153/2017
- se pot viualiza detaliile salariaţilor pe luni mai vechi de decembrie 2015
- recalculul drepturilor salariale mărite în stat de plată la pesonalul auxiliar

Pentru toti cei care au plătit în luna octombrie 2017 hotărâri judecătoreşti persoanelor care nu mai sunt în instituţie şi aţi setat la câmpul Tip salariat =(3) Alte categorii de personal veţi efectua următoarele setări privind încadrarea acestora conform Ordinului nr. 1024/1582/934 din MOF716/05.09.17:
1 Dacă luna de calcul octombrie este deja închisă se creează stat de plată rectificativ
2 Se setează pe tipul de asigurat: (18)Persoane care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor şi nu se mai regăsesc în raporturi juridice cu persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, dar încasează venituri ca urmare a faptului ca au avut incheiate raporturi juridice si respectivele venituri se acordă, potrivit legii, ulterior sau la data încetării raporturilor juridice.
3 Se pontează cu zero zile lucrate şi restul zilelor din perioada de reactivare pentru plata hotărârilor judecătoreşti pe zile de absenţă
4 În conformitate cu Ordinul nr. 1024/1582/934 nu se mai reţine contribuţia individuală pentru şomaj prin setarea acestui tip de salariat
5 Verificaţi diferenţele generate prin tipărirea statului de diferenţe
6 Calculaţi taxele de angajator şi trimiteti la validat statul de plata rectificativ.
7 Mai departe este fluxul de lucru pentru stat de plata rectificativ cunoscut deja.

Instrucţiuni pentru încadrarea persoanelor care sunt foşti angajaţi militari:
1 Se vor seta pe tipul de asigurat: (22)Persoane care realizează venituri din activități dependente, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii
2 Acest tip de salariat a apărut în Ordinul nr. 1024/1582/934 din MOF716/05.09.17 începând cu luna octombrie 2017 şi nu se reţine pentru el contribuţia individuală de asigurări sociale
3 Înainte de luna octombrie 2017 NU se poate seta tipul de asigurat – Salariat militar deoarece softul J nu-l validează.

Foarte important! Aveţi grijă la setările pe Tip contract pentru persoanele încadrate DOAR la plata cu ora. Se distorsionează calculele pentru aplicarea Ordonanţei nr. 4/2017. 
De exemplu: NU se poate seta Tip contract = Parţial cu norma de 1 oră, Norma didactică = 100 şi Număr ore plata cu ora=100. S-ar deduce de aici că la 1 ora de lucru pe zi, un salariat lucrează 4 luni în totalul celor 100 de ore didactice.

Vă recomandăm să verificaţi tipurile de salariat setate la nivelul unităţii dvs şi să eliminaţi tipul (3) Alte categorii de personal. Conform Ordinului nr. 1024/1582/934 din MOF716/05.09.17 începând cu luna octombrie 2017 acest tip de salariat NU mai are bază legală de aplicare în învăţământ.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.8.2, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.8.2).
Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de “Actualizare” unde ar trebui să aveţi la câmpul “Versiune Program: 2.8.2”

Numai bine,
Echipa EduSAL

EDUSAL 2.4

Stimaţi colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.4 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).

Modificările aduse la versiunea 2.4 faţă de versiunea 2.3.5 constau în: 
1. Au fost majorate drepturile salariale pentru toate categoriile de personal conform O.U.G. nr. 54 / 2015.

Atenţie! 
- După instalarea noii versiuni, statele de personal se vor invalida şi vor trebui să fie retrimise la aplicaţia centrală pentru validare.
- Începând cu luna decembrie, valoarea minimă a salariului de bază calculat este:
A) Pentru personalul didactic şi didactic – auxiliar = 1.268
cool.gif Pentru personalul nedidactic=1.352
C) Pentru personalul nedidactic din Inspectorate = 1208.
2. Au fost adăugate 2 noi câmpuri: Normă plata cu ora minorităţi şi Număr plata cu ora minorităţi.

Atenţie! 
- Aceste câmpuri se vor completa doar pentru cadrele didactice care se regăsesc în situaţia prevăzută la Legea educaţiei naţionale, Art.263:
“(6) Profesorii pentru învăţământul primar de la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale sunt remuneraţi, prin plata cu ora, pentru orele care depăşesc numărul de ore prevăzut în planurile de învăţământ de la clasele cu predare în limba română.”
- Numărul de ore la plata cu ora pentru minorităţi nu vor mai fi înregistrate şi în câmpul “Număr ore la plata cu ora”.
Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.4, vă informăm că nu puteţi trimite la aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune ( v.2.4).

Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. 
Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de “Actualizare” unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 2.4.

Numai bine,
Echipa EduSAL

MESAJ PRELUAT DE PE PORTAL.EDU.RO

 

EDUSAL 2.3.3

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.3.3 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).
Modificările aduse la versiunea 2.3.3 faţă de versiunea 2.3.2 constă în:
1. Majorarea drepturilor salariale pentru personalul nedidactic începând cu luna august 2015, conform Ordonanţei de urgenţă nr. 27/2015
NOTA! Pentru implementarea acestei majorări, statele de personal şi plată aferente lunii august se vor invalida astfel că vor trebui să fie retrimise spre avizare la server.
2. Rezolvarea problemelor de venit brut apărute la luna iulie 2015 pentru personalul didactic ale căror drepturi sunt plafonate la salariul minim pe economie şi care au avut plata cu ora.
NOTA! Pentru corecţia acestor drepturi la luna iulie se vor urma paşii de lucru:
- Se va crea stat de plată rectificativ
- Se va acţiona butonul Recalcul rectificativ.
- Se va genera Stat de diferenţe pentru vizualizarea diferenţelor. Dacă vor exista diferenţe atunci se va urma fluxul de lucru pentru stat de plata rectificativ cunoscut. Dacă nu sunt diferenţe ştergeţi rectificativul.
3. Modificarea Titlului Anexei 3 pentru avansuri “Situaţia centralizatoare privind plata salariilor pe luna”.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.3.3, vă informăm că nu puteţi trimite la server state şi nici primi răspuns de la server până nu instalaţi noua versiune ( v.2.3.3).

Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de Actualizare unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 2.3.3.

Numai bine,
Echipa EduSAL

 Preluare de pe forum.edu.ro

EDUSAL-Validare date in state, luna de calcul iunie 2015

Stimaţi colaboratori,

Începând cu lichidarea lunii iunie, aveţi următoarele validări pe normele din statele de plată care vor genera o alerta şi un mesaj de atenţionare astfel:

1. În statele de personal, se va aplica următoare regulă: 

- Dacă Normele aprobate ISJ sunt mai mari decat Normele aprobate OMEN, pe o sursă de finanţare 
şi
- Aveţisalariaţi noi din categoria didactic auxiliar şi nedidactic, angajaţi pe sursa de finanţare care are depăşirea de mai sus, 

Atunci se va activa Alerta "T" la nivelul statului de personal şi la nivelul noilor angajaţi în Detalii stat de personal.2. În statele de plată, se va aplica următoare regulă: 

- Dacă Normele aprobate ISJ sunt mai mari decat Normele aprobate OMEN, pe o sursă de finanţare
şi 
- Normele plătite la luna curentă sunt mai mari decat normele plătite la luna anterioară, pe sursa de finanţare de mai sus,

în Detalii stat de plată sub butonul de Aprobare se va afişa mesajul: Atenţie! Normele plătite la luna curentă sunt mai mari decat normele plătite la luna anterioara.

sursa: Forumul Siveco- Edusal

Noutăți

Autentificare