Compartimentul Salarizare, Normare, Edusal

EDUSAL 2.18.2

Citeste-ma_2_18.2.pdf

EdusalSetup_2_18_2.zip

Edusal 2.18.1

EdusalSetup_2_18_1.zip

După instalarea versiunii 2.18.1, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării!
După instalarea noii versiuni statele de personal şi plată la luna noiembrie 2018 se vor invalida.

Vă rugăm ca după instalarea versiunii 2.18.1 să aveţi în vedere în primul rând următoarele verificări de date:
- Drepturile personalului de conducere 
- Drepturile personalului încadrat pe coeficient conform Legii cadru nr. 153/2017
- Prin sondaj orice alte încadrări de persoane cu diferite categorii de personal

Modificările aduse la versiunea 2.18.1 constau în:
1. Implementarea elementului „Inspecţie pentru grad” conform Ordinului nr. 4827/30.08.2018 privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control precum şi pentru cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe. 
De reţinut:
 Pentru personalul propriu angajat nu se face nicio setare specială de încadrare
 Pentru personalul care nu aparţine unităţii se vor efectua următoarele setări de încadrare:
a) În stat de personal:
- Data de angajare: 01 ale lunii în care se va face plata
- Data de plecare: prima zi lucrătoare după data de angajare
- Tip asigurat: (1000) Conveţii civile
- Dacă persoana este scutită de impozit, se setează câmpul „Este scutit de impozit”: DA
- Statut persoană: HJ
- Se setează nivelul de învățământ şi sursa de finanţare pe care au fost cuprinse în buget sumele necesare acestor plăți
- Norma de calcul = Norma de bază = Norma de cumul = Norma plata cu ora =0
- Verificați modul de plată - card sau numerar, să fie cel corect
- În forma de Încadrare se va seta funcţia de profesor, grad didactic I, transa de vechime în învatamant 25-30 pe toate legile
- În forma de Drepturi lunare se va seta spor vechime =25

b.) În stat de plată: înregistrați suma aferentă Inspecţiei de grad pe aceeaşi sursă de finanţare şi pe același nivel de învățământ pe care au fost setată persoana în statul de personal. Calculul sumei se va efectua conform art. 11, alin. (1) din OMEN nr. 4827/30.08.2018 , respectiv: [(Salariu grilă Legea 250 *2) /166 ] * Număr ore specifice activităţilor desfăşurate (5 ore sau 7 ore)

 Din suma de Inspecţie de grad se va reţine doar Impozit 10%
 Sumele vor fi declarate în formularul D100 şi nu prin D112
 Sumele privind plata Inspecţiei de grad nu vor apărea pe rapoartele de evidenţă a cheltuielilor salariale
 Se vor plăti de la capitolul 20.13 - Bunuri şi servicii

2. A fost definit raportul “Inspecţie pentru grad” în modulul Managementul salarizării / Rapoarte. 

3. Actualizarea plafonului Numărului de ore la plata cu ora / plata cu ora minorităţi pentru luna noiembrie 2018. Pentru o normă didactică întreagă maximul de număr de ore plata cu ora va fi :
 La o normă didactică plata cu ora de 64 ore maximul va fi de 68
 La o normă didactică plata cu ora de 72 ore maximul va fi de 76
 La o normă didactică plata cu ora de 80 ore maximul va fi de 84
 La o normă didactică plata cu ora de 92 ore maximul va fi de 97
 La o normă didactică plata cu ora de 96 ore maximul va fi de 101
 La o normă didactică plata cu ora de 100 ore maximul va fi de 105

4. Au fost actualizate / implementate salariile grilă Legea 250 pentru combinaţiile de functii din fisierul atasat

5. Blocarea setării încădrărilor de plata cu ora pe coeficient / bifa Reîncadrare conform OUG nr. 91/2017.

EDUSAL 2.18

EdusalSetup_2_18.zip

Citeste-ma_2_18.pdf

Circulara MEN privind activitatea cadrelor didactice in regim de plata cu ora

Adr._circulara__MEN_1117.pdf

EDUSAL 2.17.4

EdusalSetup_2_17_4.zip

Citeste-ma_2_17_4_-pt_scoli_vs.1.pdf

EduSAL versiunea 2.17.3, Corectii la versiunea 2.17.2

EDUSAL 2_17_3.zip

După instalarea versiunii 2.17.3, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării! După instalarea noii versiuni statele de personal şi plată la luna octombrie 2018 NU se vor invalida.

Modificările aduse la versiunea 2.17.3 constau în rezolvarea următoarelor probleme:

1. Generarea sumelor în situaţia centralizatoare a ordinelor de plată.
NOTA! Cei care au generat situaţia centralizatoare a ordinelor de plată sub versiunea 2.17.2 o vor şterge şi apoi regenera.

2. Rezolvarea problemei de completare a sumelor de diferenţă CAS angajator în recapitulaţie taxe angajator în formele de Total şi surse de finanţare / niveluri de învăţământ.
NOTA! 
- Cei care au închis deja luna de calcul şi au dat la plata Sume legea 85 vor crea un stat de plată rectificativ pentru care vor reopera sumele de diferenţă CAS angajator în recapitulaţie taxe angajator în formele de Total şi surse de finanţare /niveluri de învăţământ.
- Vor trimite acest stat la server. Dacă în stat diferențe NU aveți valori, statul rectificativ nu va necesita aprobare, poate rămâne în stare Trimis. 
- Facem acest lucru pentru a trimite la server diferenţele de contribuţie CAS angajator înregistrate în Recapitulaţie taxe şi care, sub versiunea 2.17.2, nu s-au trimis, neapărând astfel în raportul de centralizare şi verificare sume din aplicaţia centrală la ISJ/ISMB.

3. Actualizarea algoritmului de calcul al sporului de handicap pentru persoanele cadre didactice cu vechime sub 6 ani

4. Rezolvarea problemei de afişare în fluturaşi a restului de plată pentru cei care au indemnizaţie examen.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.17.3, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.17.3).

Adresa mod calcul contributii sociale

Adr_mod_calcul_contrib_soc.pdf

EDUSAL 2.17.2

Citeste-ma_2_17_2_-pt_scoli.pdf

EdusalSetup_2_17_2.zip

In atentia unitatilor de invatamant - Ref. Formular L153/2017

Ref. Formular L153/2017

Avand in vedere  ORDINUL Nr. 2169/2018 din 26 septembrie 2018 de aprobare a Metodologiei de transmitere a datelor privind veniturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice va rugam sa regasiti atasate OMJS ;i ghidul de completare.
 
Cu privire la modalitatea de preluare a informatiilor, echipa EDUSAL ne precizeaza faptul ca preluarea datelor din aplicatie nu este disponibila pentru anul 2018, aceasta modificare neputand fi implementata in timp util conform termenului de raportare. Asadar completarea formularului poate fi efectuata prin introducerea datelor de catre dumneavoastra.
 

EDUSAL 2.17.1

EdusalSetup_2_17_1.zip

Citeste-ma_2.17.zip

Noutăți

Autentificare