Compartimentul Salarizare, Normare, Edusal

Edusal 2.11.2

EdusalSetup_2_11_2.zip

Edusal_2.11.2.zip  

Conform modificărilor aduse în versiunea curentă, enumerate mai jos, instalarea se va face opțional numai dacă utilizatorul consideră că este necesar să rezolve măcar una din situațiile precizate.

După instalarea versiunii 2.11.2, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării!

După instalarea noii versiunii statele de personal şi plată NU se vor invalida decât pentru ISJ/ISMB și CCD!

Modificările aduse în versiunile 2.11 și 2.11.1 sunt valabile şi la versiunea 2.11.2.

Vă rugăm să consultați și arhiva ataşată cu informările modificărilor implementate în noua versiune.

Modificările aduse la versiunea 2.11.2 faţă de versiunea 2.11.1 constau în:

1. Plafonarea drepturilor salariale la nivelul lui 2022 pentru personalul din ISJ/ISMB și CCD-uri.

2. Includerea în majorarea drepturilor salariale a personalului auxiliar detașat în ISJ-uri/ISMB

3. Adăugarea grilelor la nivelul anului 2022 pentru Bibliotecar IA M, Informatician IA M/PL, Asistent medical principal PL/S

Precizare MEN:  Potrivit art. 247, litera J din Legea educației naținale nr. 1/2011, antrenorii fac parte din categoria personalului didactic de predare. Având în vedere cele menționate mai sus, antrenorii beneficiază de creșterea salarială cu 20% din luna martie 2018 dacă sunt cuprinși în această categorie de personal.

4. Actualizarea algoritmului de calcul pentru salariul de bază la persoanele încadrate pe coeficient de salarizare conform Legii cadru nr. 153/2017 astfel încât să ţină cont de scutirea de impozit şi tip de unitate

5. Rezolvarea problemelor privind rotunjirile de sporuri în statele de plată (spor zonă izolate, gradație de merit)

6. Rezolvarea problemei de afişare a impozitului pe stat de plată tipărit.

Echipa EduSAL

EDUSAL 2.11.1

EdusalSetup_2_11_1.zip

Modificările aduse la versiunea 2.11.1 faţă de versiunea 2.11 constau în rezolvarea următoarelor probleme:
1. Adăugarea grilelor pentru Analist programator I, II, IA, debutant cu studii S 
2. Generare de stat de plată
3. Adăugarea grilelor la 2022 pentru Asistent medical cu studii PL şi M, Asistent medical principal cu studii PL, M, SSD 
4. Plafonarea drepturilor salariale la nivelul lui 2022 pentru încadrări sub o normă
5. Calcularea altor sporuri la normă întreagă pentru persoanele care trec pe grila din 2022 deşi sunt încadrate sub o normă
6. Calcularea în stat de plată a drepturilor pentru persoanele care trec pe grila din 2022 deşi sunt încadrate sub o normă

După instalarea versiunii 2.11.1, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării! După instalarea noii versiunii statele de personal şi plată se vor invalida şi vor trece în starea în lucru!

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.11.1, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.11.1).

 

EDUSAL 2.11

EdusalSetup_2_11.zip

 

După instalarea versiunii 2.11, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării! După instalarea noii versiuni, statele de personal şi plată se vor invalida şi vor trece în starea în lucru!

Modificările aduse la versiunea 2.11 faţă de versiunea 2.10.5 constau în:
1.   Majorarea drepturilor salariale cu 20% pentru personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar conform legii cadru nr. 153/2017, cu excepţia personalului din Casa Corpului Didactic şi Inspectorate Scolare Judeţene.
Atenţie! Se majorează drepturile salariale doar personalului didactic din Anexa I – „ÎNVĂŢĂMȂNT" şi Ordinului comun (ataşat).
Notă: În această versiune nu este implementată compararea și implicit, plafonarea drepturilor salariale cu grilele din Legea cadru nr. 153/2017 pentru anul 2022 pentru funcțiile specifice Inspectoratelor școlare județene. Acest lucru va fi livrat într-o versiune dedicată, în primele zile ale săptămânii viitoare.

2.   Încadrarea personalului medical pe grila din 2022 conform reglementărilor specifice Familiei ocupaţionale - „SĂNĂTATE"

3.   Actualizarea algoritmului de calcul pentru salariul de bază aferent încadrărilor setate pe coeficient de salarizare conform răspunsului primit de la Ministerul Muncii (adresa ataşată) astfel:
 - De la 1 ianuarie 2018 Salariul bază (grilă) Legea 153 = Coeficient salarizare * 1.450 lei * 1,25
 - De la 1 martie 2018 Salariul bază (grilă) Legea 153 = Coeficient salarizare * 1.450 lei * 1,25*1,2

4.   Modificarea algoritmului conform O.U.G. nr. 3/2018 începând cu luna martie 2018 pentru salariaţii pentru care se aplică art. 146, alin. (5^1) - (5^3) şi art. 168, alin. (5^1), respectiv:
 - Impozitul nu va mai fi influenţat de diferenţele de contribuţii.
 - Impozitul final reţinut de la salariat va fi cel calculat conform venitului brut realizat şi contribuţiilor neplafonate.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.11, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.11)


Numai bine,
Echipa EduSAL

EDUSAL 2.10.5

EdusalSetup_2_10_5.zip   

 

Următoarea versiune cu modificările necesare lichidării lunii martie va fi  livrata la începutul săptămânii viitoare.

Modificările aduse la versiunea 2.10.5 faţă de versiunea 2.10.4 constau în:
1. Implementarea modificărilor conform O.U.G. nr. 8/2018, respectiv:
i. Actualizarea algoritmului de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale (pensie) pentru persoanele aflate în concediu medical
ii. Actualizarea stagiului minim de cotizare de la 6 luni la 1 lună pentru tipurile de concedii medicale conform art. 7^1: „Prin derogare de la prevederile art. 7, până la 1 iulie 2018, stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) - d) este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical."
iii. Actualizarea D112 începând cu luna de calcul ianuarie 2018 conform versiunii publicate de ANAF în data de 13 martie 2018
iv. Actualizarea Anexei 4

Atenţie! Conform noii versiuni de D112 publicată în data de 13 martie 2018, plafonarea contribuţiilor la nivelul salariului minim pe economie se aplică şi asupra veniturilor brute ale persoanelor aflate în concedii medicale, modificare care la versiunile anterioare nu a existat. 

Informare! Pentru aplicarea modificărilor conform OUG nr. 8/2018 în statele de plată închise ale lunilor ianuarie şi februarie 2018 se vor urma paşii:
i. se vor crea state de plată rectificative la lunile respective
ii. se va deschide statul de plată rectificativ la nivelul persoanelor aflate în concediu medical şi se va accesa forma de Pontaje. Se va tasta 1 zi liberă, se va reveni la valoarea anterioară şi se va salva
iii. se va accesa forma de Valori realizate pentru verificarea noii contribuţii de asigurări sociale
iv. mai departe este fluxul de lucru deja cunoscut pentru statul de plată rectificativ. Fluxul de lucru pentru statul de plată rectificativ poate fi descărcat de pe Portalul EduSAL (https://edusal.edu.ro/) din pagina de Fişiere utile.
v. Pentru cei care NU au depus D112 pentru luna februarie, după actualizarea datelor cu modificările realizate se va seta câmpul Este rectificativ pe Nu pentru a putea depune D112 ca fiind iniţială şi nu rectificativă. 

2. Implementarea articolului bugetar 10.03.08 pentru înregistrarea diferenţelor de contribuţii conform OUG nr.3/2018. Implementarea a fost realizată conform Adresei MFP.

3. A fost implementată noua zi liberă: 06 aprilie 2018 „Vinerea Mare”

4. Implementarea alineatelor 10.03.07 şi 10.03.08 la nivelul Trezoreriei

Informare! Pentru preluarea contului plătitor de la o lună la alta veţi proceda în felul următor:
- Se va merge în Setări generale / Nomenclator bănci
- Se va şterge Trezoreria
- Se va readăuga Trezoreria
- La nivelul Trezorerie din zona de Detalii conturi plătitoare se va selecta linia aferentă articolului 10.03.07 pe sursa şi nivelul de învătământ din care se plăteşte contribuţia asiguratorie pentru muncă şi se va acţiona butonul Modifică (analog pentru 10.03.08)
- În fereastra deschisă se va completa contul plătitor aferent articolului bugetar 10.03.07 (analog pentru 10.03.08)
- Pentru salvare se acţionează butonul Salvează

5. Au fost rezolvate problemele:
- Afişarea diferenţelor de contribuţii pe stat de plată, stat plată pe niveluri de învățământ
- Afişarea sporului de predare simultană pe raportul Stat de personal pentru persoanele care sunt încadrate cu coeficient de salarizare conform Legii 153/2017
- Problemele semnalate pe calcul de contribuţii la cei care sunt încadraţi pe Normă cumul
- Afișarea tuturor nivelurilor de învățământ în Recapitulație taxe
- Actualizare date pe ultimele 24 luni în Adeverința de sănătate

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.10.5, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.10.5).


Echipa EduSAL 

 

EDUSAL 2.10.4

EdusalSetup_2_10_4.zip

Citeste_ma_2_10.4.docx

Pentru că experienţele anterioare ne-au dovedit că atunci când livrăm versiuni noi de aplicaţie este afectată funcţionarea optimă a aplicaţiei centrale, am decis să realizăm o modificare în aplicaţii (centrală şi locale), astfel încât aceste actualizări să se facă automat doar atunci când nu sunteţi în perioada de vârf. Asta înseamnă că atunci când nu se face automat dvs veţi fi mesagerii livrării noii versiuni prin canalele dvs de comunicare cu şcolile.
Începem acest mic experiment cu această versiune EduSAL 2.10.4

Atenţie! Nu furnizaţi linkul de mai sus şcolilor! Prea multe accesări va duce la blocarea linkului.
Vă rugăm să transmiteţi şcolilor atât kitul, cât şi mesajul cu modificările implementate în noua versiune.
Modificările aduse la versiunea 2.10.4 faţă de versiunea 2.10.3 constau în:
1. Actualizarea D112 pentru luna de calcul ianuarie 2018 conform versiunii publicate de ANAF în data de 15 februarie 2018.
NOTA! Nu sunt încă funcţionale Anexele 4/5 de recuperare a sumelor de concedii medicale. Vor fi disponibile în versiunea următoare. Cei care se grăbesc să depună aceste cereri vor proceda la întocmirea anexelor manual.
2. Au fost rezolvate problemele de transmitere a statelor rectificative la server şi de generare a D112 pe perioade mai vechi de ianuarie 2018.
Informare!
 La nivelul D112 pentru unităţile de învăţământ pentru care au existat aplicării ale prevederilor art. 146, alin. (5^1) - (5^3) privind calculul contribuției de asigurări sociale - 25% şi art. 168, alin. (5^1) privind calculul contributiei de asigurări sociale de sănătate - 10% din Legea nr. 227/2015 cu modificările și completările ulterioare veţi constata următoarele diferenţe:
- suma de impozit preluată este mai mică faţă de cea plătită cu suma de diferenţădiferența rezultată din aplicarea prevederilor de mai sus şi pe care aţi putut să o vizualizaţi în Recapitulaţie taxe.
- suma contribuţiilor de sănătate şi pensie preluată este mai mare faţă de cea plătită cu suma de diferenţă generată de la impozit.
 Având în vedere adresa MFP (ataşată) privind înregistrarea diferenţelor de contribuţii din aplicarea prevederilor de mai sus pentru care încă nu a fost definitivată procedura de implementare cu MEN, vom reveni în versiunea următoare cu o soluţie de reglare a acestor diferenţe, diferenţe pe care le veţi declara într-o D112 rectificativă.
Informările transmise la lansarea versiunilor 2.10, 2.10.1, 2.10.2 şi 2.10.3 sunt valabile şi după instalarea versiunii 2.10.4.
Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.10.4, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.10.4).

Numai bine,
Echipa EduSAL

EDUSAL 2.10.3

EdusalSetup_2_10_3.zip   (o varianta luata de pe alt link Siveco)

precizari_edusal_12-02-2018.docx

 

După descărcarea şi instalarea versiunii 2.10.3, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării!


Modificările aduse la versiunea 2.10.3 faţă de versiunea 2.10.2 constau în:
1. Actualizarea D112 pentru luna de calcul ianuarie 2018
2. Actualizarea bazei de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru concediile medicale conform Ordonanţei nr. 3/08.0.2018.
NOTA! Pentru aplicarea recalculului contribuţiei de asigurări sociale celor care au deja înregistrate concedii medicale, se vor urma paşii:
- Se va merge în „Stat de plată” pe persoana cu concediu medical
- Se va acccesa forma de „Pontaje”, se va tasta 1 la zile de absenţă, se va reveni la valoarea zero şi se va salva.
- Se va verifica noua valoarea a a contribuţiei de asigurări sociale în forma de „Valori realizate”
Informările transmise la lansarea versiunilor 2.10, 2.10.1 şi 2.10.2 sunt valabile şi după instalarea versiunii 2.10.3.
 
Numai bine,
Echipa EduSAL

EDUSAL 2.10.1

EdusalSetup_2_10_1.zip

 

Stimați colaboratori,
Este disponibilă pentru descărcare mai sus versiunea 2.10.1 a aplicaţiei desktop .
Din motive de funcţionare optimă a aplicaţiei centrale EduSAL, kitul nu este disponibil pentru descărcare manuală. Se va astepta descărcarea prin autoupdate ţinând aplicaţia locală deschisă sau se va solicita versiunea zip responsabililor dvs din ISJ-uri.După descărcarea şi instalarea versiunii 2.10.1, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării!
După instalarea noii versiunii statele de plată se vor invalida şi vor trece în starea în lucru.
Modificările aduse la versiunea 2.10.1 faţă de versiunea 2.10 constau în rezolvarea următoarelor probleme:
- Scutirea la impozit la cei marcaţi cu Este scutit de impozit=Da
- Calculul contribuţiei de sănătate la nivelul venitului brut şi nu plafonat la salariul minim pe economie
- Majorarea drepturilor salariale de pe alte încadrări cu 28,5% pentru cei scutiţi de impozit. Pentru a se aplica această majorare se va intra în forma de Alte încadrări şi se va seta câmpul „Este scutit de impozit” pe Da.
Informările transmise la lansarea versiunii 2.10 sunt valabile şi după instalarea versiunii 2.10.1 şi le puteţi consulta aici: http://forum.portal.edu.ro/index.php?showtopic=237558
Atenţie! Nu a fost actualizată D112 pentru luna ianuarie 2018. Nu avem încă normele aprobate! Nu validaţi D112 până la versiunea următoare!
Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.10.1, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.10.1).
Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul varianta zip. Verificaţi instalarea noii versiuni în meniul de “Actualizare” unde ar trebui să aveţi la câmpul “Versiune Program: 2.10.1”
Numai bine,
Echipa EduSAL

EDUSAL 2.10

RaspunsMMncii_Salarii_01.01.2028_1.pdf

EdusalSetup_2_10.zip

După descărcarea şi instalarea versiunii 2.10, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării!
După instalarea noii versiunii statele de personal şi plată se vor invalida şi vor trece în starea în lucru

Vă rugăm ca pentru verificarea datelor după instalarea versiunii 2.10 să aveţi în vedere:
• Încadrările personalului de conducere
• Prin sondaj, căteva încadrări de personal de didactic de predare, didactic-auxiliar şi nedidatic
• Persoanele scutite de impozit până la 31.12.2017

Atenţie!Nu a fost actualizată D112 pentru luna ianuarie 2018. Nu avem încă normele aprobate! Nu validaţi D112 până la versiunea următoare!

NOTA! Conform informărilor primite de la Ministerul Muncii, pentru personalul încadrat pe coeficient conform legii 153/2017 salarizarea de la 1.1.2018 se face pe baza noului salariul minim pe economie de 1900, deci nu cu majorarea salariului de la decembrie 2017. V-am atasat răspunsul de la Ministerul Muncii primit.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.10, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.10).

Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noii versiuni în meniul de “Actualizare” unde ar trebui să aveţi la câmpul “Versiune Program: 2.10”

Noutăți

Autentificare