Miscarea personalului didactic

SEDINTA PUBLICA PENTRU RESTRANGERE DE ACTIVITATE 27 mai

MIERCURI, 27.05.2019, ORA 9, VA AVEA LOC  ȘEDINȚA PUBLICĂ  PENTRU SOLUȚIONAREA RESTRÂNGERILOR DE ACTIVITATE , LA SEDIUL ISJ ILFOV CU SEDIUL ÎN CALEA 13 SEPTEMBRIE 209, BUCUREȘTI SECTOR 5.

 

Sedinta publica pentru completare de norma - 4 martie 2020

Ședința publică de completare de normă la nivel județean  va avea loc în ziua de MIERCURI, 4 martie 2020, ora 9.00, la sediul Inspectoratului Scolar din str. Calea 13 Septembrie, nr. 209, București.

Mobilitatea personalului didactic 2019-2020

Metodologia-cadru_privind_mobilitatea_personalului_didactic_de_predare_din_învățământul_preuniversitar_în_anul_școlar_2020-2021.docx  

IF_FISA_DE_EVALUARE_MOBILITATE_2020-2021.pdf06/01/2020, 15:44  

CALENDAR__MOBILITATE_ISJ_ILFOV_IAN_FEBR_2020.pdf10/01/2020, 13:09 

IF_PROIECTUL_SCHEMEI_DE_INCADRARE_2020-2021.zip21/01/2020, 01:40 

Machete-proiect_schema_incadrare_2020_2021.zip27/01/2020, 10:27   

Anexa_VI_A_modificata_2020-2021.zip28/01/2020, 10:32 (unitatile de invatamant sunt rugate sa foloseasca aceasta macheta actualizata)       

Precizari_MEC_nr._2623013.02.2020_privind_stabilirea_normei_didactice_de_predare_in_anul_scolar_2020-2021.pdf17/02/2020, 10:57    

REZULTATELE_ÎN_URMA__SUSȚINERII_INSPECȚIILOR_SPECIALE_LA_CLASĂ_PROBEI_PRACTICE_ÎN_VEDEREA_ÎNTREGIRII_

NORMEI_DIDACTICE_ÎNCEPÂND_CU_1_SEPTEMBRIE_2020.zip17/02/2020, 14:30

CENTRALIZATOR_2020_-_OMEC_NR._309221.01.2020_-_disciplinele_de_invatamant_-_domeniile_si_specializarile_-_probele_de_concurs_valabile_pentru_ocuparea_posturilor_didactice.zip11/02/2020, 10:14       

OMEC_nr._3374_din_28.02.2020_pentru_completarea_Centralizatorului_privind_disciplinele_din_invatamantul_preuniversitar.zip25/03/2020, 16:51                 

GRAFICUL_PRIVIND_SUSTINEREA_INSPECTIILOR_SPECIALE_LA_CLASA_IN_VEDEREA_COMPLETARII_NORMEI_DIDACTICE_DE_INVATAMANT_ÎN_ANUL_ȘCOLAR_2020-2021.pdf   

Modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei conform prevederilor art. 93^1 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 01.09.2020    

     

Modificare_contract_perioada_determinata_1_an_în_perioada_viabilității_postului___actualizat.zip  26/05/2020, 17:00

CONDITII_SPECIFICE_-_MOBILITATE.pdf06/03/2020, 09:18      

Lista_cu_punctajele_obținute_de_cadrele_didactice_care_solicită_soluționarea_restrângerii_de_activitate_la_nivelul_Ilfov.pdf13/03/2020, 11:48   

 

Anexa3_Calendar_mobilitate_2020_actualizat.pdf  26/05/2020

PRELUNGIRE_CIM_7_2020.zip27/05/2020, 13:15      

PRETRANSFER_LA_CERERE_2020.zip27/05/2020, 13:21     

OMEC_4302_2020_modificare_mobilitate.pdf27/05/2020, 16:23

   Rezultatele_inspectii_la_clasa_Restrângere_de_activitate.pdf19/05/2020, 20:25        

 

Lista_posturi_catedre_vacante_rezervate_actualizata_la_data_de_29_mai_ordonata_pe_discipline.pdf29/05/2020, 14:31                                         

 

ETAPA DE DETAȘARE A CADRELOR DIDACTICE TITULARE

Detasare.zip28/05/2020, 19:20

Citește mai departe...

SEDINȚĂ PUBLICĂ DE REPARTIZARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR RĂMASE VACANTE/REZERVATE DIN DATA DE 6 septembrie 2019

Ședința va avea loc la sediul Inspectoratului Școlar Județean Ilfov, Calea 13 Septembrie nr. 209, Sector 5,  începând cu ora 9.00.

REPARTIZAREA PE POSTURI DIDACTICE/CATEDRE A CANDIDAȚILOR CARE S-AU PREZENTAT LA CONCURSUL DE SUPLINIRE ORGANIZAT LA NIVELUL JUDEȚULUI ILFOV  se realizează cu respectarea prevederilor Art. 102 din Metodologia cadru aprobată prin OMEN 5460 / 2018 cu modificările și completările ulterioare;

Sedinta_publica_.pdf 

Rezultate_finale_concurs_testare_din_04_septembrie_2019.zip

GRASU Mariana 
Inspectoratul Școlar Județean Ilfov 
Managementul resurselor umane

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL JUDEȚEAN!

AFIȘAREA REZULTATELOR  OBȚINUTE LA CONCURSUL JUDEȚEAN / TESTARE ORGANIZAT LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN ILFOV VA AVEA LOC ÎN DATA DE 4 SEPTEMBRIE 2019

CONTESTAȚIILE SE VOR DEPUNE ÎN INTERVAL DE 2 ORE DE LA AFIȘAREA REZULTATELOR.

Noutăți

Autentificare