Miscarea personalului didactic

Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2020

Legislatie_CNU.zip     

Proba scrisă la concursul de titularizare din data 29.07.2020, va începe la ora 9.00

Accesul candidaților în săli se va face între orele 7.00 și 8.15

Comisia Județeană

 9289-_INFO_EX._TITULARIZARE.pdf24/07/2020, 15:07

Anunt_CNU_2020_actualizat.pdf 27/07/2020

 

Modele_subiecte_2020.zip    

Programe_valabile_pentru_concurs_2020.zip    

Precizari_candidati_care_se_inscriu_in_perioada_9-16_iulie_in_vederea_ocuparii_unui_post_vacant.pdf   

Documente_CNU_2020_-_tipizate.zip

Calendarul_privind_mobilitatea_personalului_didactic_din_învățământul_preuniversitar_în_anul_școlar_2020-2021_reactualizat_la_6.07.2020.pdf       

Adresa_3384_DGIP.pdf

 MODEL_CERERE_CONCURS.docx

2020_Fisa_inscriere_concurs.pdf

Lista_posturi_catedre_vacante_rezervate_actualizata_pe_discipline_7_iulie.pdf  

Procedura_nr.31794_desfasurarea_probei_scrise_sigilare_secretizare_lucrari.pdf   

Lista_cadrelor_didactice_înscrise_la_etapa_de_detașare_la_cerere_prin_concurs_specific__și_punctajul_

obținut_la_fișa_de_evaluare_a_activității_profesionale_didactice_și_științifice.pdf17/07/2020, 22:07   

Ordin_privind_modificarea_Metodologiei_-_cadru__privind_mobilitatea_personalului_didactic_2020-2021.pdf22/07/2020, 00:06       

Lista_candidati_Titularizare.pdf23/07/2020, 11:36        

 

ANUNȚ FOARTE IMPORTANT! - TITULARIZARE ȘI MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC

Activitățile cu privire la ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar se suspendă!
  Înregistrarea dosarelor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate se va amâna. 
 Reluarea activităților  cu privire la organizarea concursului național de titularizare se va realiza conform unui calendar aprobat prin ordin MEC , după încetarea stării de alertă pe întreg teritoriul  țării.
 
OMEC_nr._4549_din_17.06.202.pdf
 
GRASU Mariana
Inspectoratul Școlar Județean Ilfov
Managementul resurselor umane

ANUNŢ în atenţia candidaţilor care participă la şedinţa de repartizare pentru pretransfer la cerere – sesiunea 2020

ŞEDINŢA DE REPARTIZARE - pentru soluţionarea cererilor de pretransfer la cerere/schimb de posturi este programată joi, 11 iunie 2020. Ședința de repartizare se desfăşoară online începând cu ora 9.00. Invitatiile de participare au fost transmise pe adresele de email ale candidatilor.


GRASU Mariana
Inspectoratul Școlar Județean Ilfov
Managementul resurselor umane

SEDINTA PUBLICA PENTRU RESTRANGERE DE ACTIVITATE 27 mai

MIERCURI, 27.05.2019, ORA 9, VA AVEA LOC  ȘEDINȚA PUBLICĂ  PENTRU SOLUȚIONAREA RESTRÂNGERILOR DE ACTIVITATE , LA SEDIUL ISJ ILFOV CU SEDIUL ÎN CALEA 13 SEPTEMBRIE 209, BUCUREȘTI SECTOR 5.

 

Sedinta publica pentru completare de norma - 4 martie 2020

Ședința publică de completare de normă la nivel județean  va avea loc în ziua de MIERCURI, 4 martie 2020, ora 9.00, la sediul Inspectoratului Scolar din str. Calea 13 Septembrie, nr. 209, București.

Mobilitatea personalului didactic 2019-2020

Metodologia-cadru_privind_mobilitatea_personalului_didactic_de_predare_din_învățământul_preuniversitar_în_anul_școlar_2020-2021.docx  

IF_FISA_DE_EVALUARE_MOBILITATE_2020-2021.pdf06/01/2020, 15:44  

CALENDAR__MOBILITATE_ISJ_ILFOV_IAN_FEBR_2020.pdf10/01/2020, 13:09 

IF_PROIECTUL_SCHEMEI_DE_INCADRARE_2020-2021.zip21/01/2020, 01:40 

Machete-proiect_schema_incadrare_2020_2021.zip27/01/2020, 10:27   

Anexa_VI_A_modificata_2020-2021.zip28/01/2020, 10:32 (unitatile de invatamant sunt rugate sa foloseasca aceasta macheta actualizata)       

Precizari_MEC_nr._2623013.02.2020_privind_stabilirea_normei_didactice_de_predare_in_anul_scolar_2020-2021.pdf17/02/2020, 10:57    

REZULTATELE_ÎN_URMA__SUSȚINERII_INSPECȚIILOR_SPECIALE_LA_CLASĂ_PROBEI_PRACTICE_ÎN_VEDEREA_ÎNTREGIRII_

NORMEI_DIDACTICE_ÎNCEPÂND_CU_1_SEPTEMBRIE_2020.zip17/02/2020, 14:30

CENTRALIZATOR_2020_-_OMEC_NR._309221.01.2020_-_disciplinele_de_invatamant_-_domeniile_si_specializarile_-_probele_de_concurs_valabile_pentru_ocuparea_posturilor_didactice.zip11/02/2020, 10:14       

OMEC_nr._3374_din_28.02.2020_pentru_completarea_Centralizatorului_privind_disciplinele_din_invatamantul_preuniversitar.zip25/03/2020, 16:51                 

GRAFICUL_PRIVIND_SUSTINEREA_INSPECTIILOR_SPECIALE_LA_CLASA_IN_VEDEREA_COMPLETARII_NORMEI_DIDACTICE_DE_INVATAMANT_ÎN_ANUL_ȘCOLAR_2020-2021.pdf   

Modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei conform prevederilor art. 93^1 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 01.09.2020    

     

Modificare_contract_perioada_determinata_1_an_în_perioada_viabilității_postului___actualizat.zip  26/05/2020, 17:00

CONDITII_SPECIFICE_-_MOBILITATE.pdf06/03/2020, 09:18      

Lista_cu_punctajele_obținute_de_cadrele_didactice_care_solicită_soluționarea_restrângerii_de_activitate_la_nivelul_Ilfov.pdf13/03/2020, 11:48   

 

Anexa3_Calendar_mobilitate_2020_actualizat.pdf  26/05/2020

PRELUNGIRE_CIM_7_2020.zip27/05/2020, 13:15      

PRETRANSFER_LA_CERERE_2020.zip27/05/2020, 13:21     

OMEC_4302_2020_modificare_mobilitate.pdf27/05/2020, 16:23

   Rezultatele_inspectii_la_clasa_Restrângere_de_activitate.pdf19/05/2020, 20:25    

 Tabel__nominal_punctaj__PRETRANSFER.pdf05/06/2020, 13:12       

 

Lista_posturi_actualizata_2_iulie_ordonata_pe_discipline.pdf

                                    

ETAPA DE DETAȘARE A CADRELOR DIDACTICE TITULARE

Detasare.zip28/05/2020, 19:20

Citește mai departe...

Sedinta repartizare in baza art. 253

Sedinta de repartizare in baza art 253 din Legea 1/2011, va avea loc pe data de 9 mai 2017, ora 9.00, la sediul ISJ Ilfov.

Noutăți

Autentificare