Miscarea personalului didactic

Organizare concurs/testare conform OMEN nr. 4959/2013

Organizare_concurs_invatamant_stat.zip

Concurs/Testare pentru ocupare posturi didactice de educatoare si invatator - 6 sept

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ILFOV ORGANIZEAZA CONCURS/TESTARE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DE EDUCATOARE SI ÎNVĂȚĂTOR PE DATA DE 6.09.2017 - ora 9.00. ACCESUL CANDIDATILOR IN CENTRUL DE CONCURS VA FI PERMIS PANA LA ORA 8.30. CONCURSUL SE VA DESFĂȘURA LA LICEUL HORIA HULUBEI DIN LOCALITATEA MĂGURELE JUDEȚUL ILFOV.
 
Pentru concurs județean se primesc dosarele cadrelor  didactice calificate care au susținut inspecția la clasă în 2017/ și-au echivalat inspecția cu cea de la Definitivat și nu au promovat proba scrisă din 12 iulie/ nu s-au prezentat/ s-au retras. 
 
Dosarele se depun la sediul inspectoratului școlar în zilele de 1 (între orele 8-14.30)și 4 septembrie 2017 (între orele 8-16.30) la sediul inspectoratului școlar, Str. Calea 13 Septembrie, nr 209, Sector 5, București.
 

Sedinta publica repartizare posturi/catedre titularizabile

Ședința publică de repartizare

a candidaților cu media de repartizare minimum 7 (șapte) (cel puțin nota 7 la ambele probe) pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată va avea loc la sediul Inspectoratului Școlar Județean Ilfov,

 pe data de 26 iulie 2017, ora 12.30.

Programul_desfasurarii_sedintei_publice.pdf

 

Rezultate inainte de contestatii CNU 2017

Note_concurs_TITULARIZARE_2017_.xls

Titularizare 2017 - program depunere contestatii

Zile_contestatii_Titularizare.pdf

Anunt- Proba scrisa CNU 2017

PROBA SCRISĂ

din cadrul Concursului  de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din județul Ilfov din data de 12 iulie 2017,

se va desfășura în centrul de concurs LICEULTEORETIC  ”HORIA HULUBEI” MĂGURELE, după cum urmează:

·         pentru disciplinele EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT, ÎNVĂȚĂTORI, LIMBA ENGLEZĂ și LIMBA FRANCEZĂ, candidații vor susține proba scrisă în clădirea CORP B a liceului (sediul Școlii Gimnaziale) din Strada Fizicienilor, nr. 42, Măgurele.

·         pentru toate celelalte discipline, candidații se vor prezenta în clădirea CORP A a liceului, Strada Atomiștilor, nr.103, Măgurele.

Intrarea în sălile de concurs este permisă între orele 8.00 – 9.00, numai în urma prezentării unui act de identitate valabil ( C.I. sau pasaport).

Mijloace de transport: maxi-taxi 203, 204, 214, 303, autobuze 427, 453 din stațiile Antiaeriană, Ghencea (capătul liniei de tramvai 41) spre orașul Măgurele.

Telefon: 021 4574732.

Urgent- Macheta IF pensionari 30iunie

MACHETA_IF_PENSIONARI_30_06_2017.xls

Noutăți

Autentificare