Compartimentul Financiar Contabil

Atribuţiile conform art.17, alin.2 din Ordinul 5530 / 2011

  (2) Compartimentul financiar-contabil are următoarele atribuţii:

 

   a) aplică normele, hotărârile Guvernului, instrucţiunile Ministerului Finanţelor Publice şi ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, precum şi măsurile stabilite la nivelul inspectoratelor şcolare de către personalul cu atribuţii în domeniu;
   b) întocmeşte financiar-contabil bugetul de venituri şi cheltuieli bugetare şi extrabugetare, precum şi toate lucrările de planificare financiară la nivelul inspectoratelor şcolare;

Citește mai departe...

Noutăți

Autentificare