Desfăşurarea activităţilor din programul "Şcoala altfel" în anul şcolar 2020 - 2021

Către unităţile de învăţământ din judeţul Ilfov
În atenţia
Doamnei/ Domnului director

Referitor la desfăşurarea activităţilor din programul "Şcoala altfel" în anul şcolar 2020 - 2021

Având în vedere comunicatul de presă al MEC din data de 25 martie 2021 cu referire la Adaptarea structurii anului şcolar la situaţia epidemiologică actuală, vă atragem atenţia asupra conţinutului punctului 5 în care se menţionează:

" În cazul în care săptămâna „Şcoala altfel" nu s-a desfăşurat deja, unităţile şcolare pot decide, prin hotărâri ale consiliilor de administraţie, renunţarea la activităţile specifice programului „Şcoala altfel" şi înlocuirea acestora cu activităţi didactice."

În acest context, vă rugăm, ca în situaţia în care aduceţi modificări calendarului de desfăşurare a programului "Şcoala altfel", să trimiteţi adresă de informare către ISJ Ilfov, în atenţia inspectorului responsabil cu activitatea activitatea educativă, în care să menţionaţi numărul hotărârii Consiliului de Administraţie şi modificarea adoptată.

Descarca Adresa 3512 din 26 Martie 2021

Noutăți

Autentificare