Adresa privind obligativitatea respectării drepturilor copilului

Către,
Toate unităţile de învăţământ de stat şi particulare din judeţul Ilfov,

În atenţia conducerii

Vă transmitem, anexată, adresa MEC nr. 42/BAS/22.03.2021 referitoare la obligativitatea respectării drepturilor copilului la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale în acord cu prevederile legale: Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea dreptw-ilor copilului, republicată; Codul civil; Regulamentul UE nr.
2016/679.

Vă rugăm să luaţi toate măsurile care se impun pentru respectarea prevederilor legale privitoare la protejarea imaginii publice a copiilor, aşa cum rezultă din adresa anexată.

Descarca Adresa privind obligativitatea respectării drepturilor copilului

Noutăți

Autentificare