Admiterea în învăţământul profesional de stat şi dual pentru anul şcolar 2021-2022

Ca urmare a activităţilor cuprinse în calendarul de admitere în învăţământul profesional şi dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022, vă solicităm următoarele:

1. Identificarea la nivelul unităţilor de învăţământ gimnaziale a elevilor ce doresc să urmeze cursurile învăţământului profesional de stat şi dual prin implicarea consilierilor şcolari, diriginţilor claselor a VIII-a, cât şi a profesorilor de Educaţie Tehnologică şi Aplicaţii Practice;

2. Acordul de a permite reprezentanţilor din liceele tehnice, însoţiţi de operatorii economici, la şedinţele cu părinţii ce se vor desfăşura fizic sau în mediul online;

3. Postarea ofertelor educaţionale pentru învăţământul profesional şi dual pe site-ul unităţilor de învăţământ gimnaziale;

4. Afişarea la loc vizibil a ofertei educaţionale a învăţământului profesional şi dual de stat;

5. Participarea elevilor claselor a VIII-a şi a părinţilor acestora, a diriginţilor şi consilierilor şcolari, a profesorilor de Educaţie Tehnologică şi Aplicaţii Practice şi a directorilor la activităţile dedicate "Săptămânii meseriilor". Activităţile se vor desfăşura on-line.

6. Transmiterea graficului şedinţelor cu părinţii elevilor claselor a VIII -a, după următorul tabel:

Nr. crt. Denumire unitate de învățămînt gimnazial Persoană de contact (diriginte/profesor educație tehnologică) Date de Contact (Tel.) Datele de programare a ședințelor cu părinții (ziua, ora)
         

până la data de 09.03.2021, ora 14.00, la inspectoratul şcolar, atât în format letric cât şi electronic;

Atasament: Adresa Admiterea în învăţământul profesional de stat şi dual pentru anul şcolar

Noutăți

Autentificare