Măsuri pentru asigurarea vaccinării personalului din unităţi de învăţământ şi creşe, prevazut în etapa II-a de vaccinare

Instructiunea nr 95 din 22 02 2021

Având in vedere:

- prevederile art 1. alin. (3) din Decizia prim-ministrului nr. 385/2020 privind infiintarea Comitetului naţional de coordonare a activitătilor privind vaccinarea impotriva SARS-COV-2, cu completarile ulterioare, numit în continuare Comitet,

- Decizia prim-ministrului nr. 386/2020 pentru desemnarea domnului Valeriu Gheorghită, şef al Centrului Medical de Interventie Epidcmiologică la spitalul Universitar de Urgenţă Militar "Dr. Carol Davila", în calitate de preşedinte al Comitetului,

- Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a Comitetului naţional de coordonare a activităţilor privind vaccinarea împotriva SARS-COV-2, aprobat prin decizia preşedintelui Comitetului,

- Hotărârea Guvernului nr. 1031/2020 privind aprobarea Strategici de vaccinare împotriva COVID-19 în România, cu modificările şi completările ulterioare,

Preşedintele Comitetului emite prezenta

INSTRUCŢIUNE

Articol unic: Se aprobă măsurile pentru asigurarea vaccinării personalului din unitătile de învăţământ şi creşe, prevăzute în anexa la prezenta instrucţiune.

Instructiunea nr. 95_din 22 02 2021.pdf

Noutăți

Autentificare