ANUNȚ FOARTE IMPORTANT! - TITULARIZARE ȘI MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC

Activitățile cu privire la ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar se suspendă!
  Înregistrarea dosarelor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate se va amâna. 
 Reluarea activităților  cu privire la organizarea concursului național de titularizare se va realiza conform unui calendar aprobat prin ordin MEC , după încetarea stării de alertă pe întreg teritoriul  țării.
 
OMEC_nr._4549_din_17.06.202.pdf
 
GRASU Mariana
Inspectoratul Școlar Județean Ilfov
Managementul resurselor umane

Noutăți

Autentificare