Mobilitatea personalului didactic 2019-2020

Metodologia-cadru_privind_mobilitatea_personalului_didactic_de_predare_din_învățământul_preuniversitar_în_anul_școlar_2020-2021.docx  

IF_FISA_DE_EVALUARE_MOBILITATE_2020-2021.pdf06/01/2020, 15:44  

CALENDAR__MOBILITATE_ISJ_ILFOV_IAN_FEBR_2020.pdf10/01/2020, 13:09 

IF_PROIECTUL_SCHEMEI_DE_INCADRARE_2020-2021.zip21/01/2020, 01:40

 

ACTUALIZAREA DECIZIILOR DE NUMIRE CA TITULARI AI SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR/ REPARTIZAȚI PE PERIOADA VIABILITĂȚII POSTULUI / CATEDREI

1_IF_ACTUALIZARE_DECIZII_2020-2021.zip   

CONSTITUIREA CONSORŢIILOR ŞCOLARE

2_IF_Consortii_2020_2021.zip 

Pensionarea/menţinerea ca titulari în funcţia didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2020 și reîncadrarea ca titular în anul școlar 2020-2021 cf. Deciziei CC nr. 387/2018

4_IF_pensionare_reincadrare_2020-2021.zip   

Întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare

IF_intregire_2020__2021.zip   

Completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare 

IF_COMPLETARE_NORMA_2020-2021.zip

 Verificarea situaţiilor privind pregătirea psihopedagogică prin modulele organizate de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic efectuată de personalul didactic debutant prevăzut la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6)

IF_verificare_debutanti.zip

Noutăți

Autentificare