Atribuţiile conform art.17, alin.8 din Ordinul 5530 / 2011

 

 (8) Compartimentul informatizare are următoarele atribuţii:
   a) gestionează bazele de date privind cadrele didactice calificate angajate în unităţile de învăţământ, precum şi întreaga bază de date a educaţiei la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti;
   b) implementează şi dezvoltă sistemul informatic în cadrul sistemului de învăţământ preuniversitar, statistici, examene naţionale, mişcări de personal;
   c) administrează reţelele de calculatoare şi asigură buna funcţionare a staţiilor de lucru ale personalului inspectoratului şcolar;
   d) asigură funcţionarea corectă a bazelor de date proprii inspectoratului şcolar şi a paginii web;
   e) asigură comunicarea cu alte departamente externe: unităţi de învăţământ din reţea, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, providerul de internet, firmele care asigură service-ul;
   f) întocmeşte, actualizează şi gestionează procedurile activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului.

 

 

Noutăți

Autentificare