Filtru
 • Decizii directori

 • In atentia unitatilor de invatamant - ref documente si acte de studii

 • In atentia unitatilor de invatamant - urgent

  adresa_ISJ_9507_25aug2016.pdf 

  adresa_ISJ_9759_29aug2016.pdf (Instructiuni EDUSAL 2.5.1 am postat deja pe site-urgente)

   

 • Noutati EDUSAL 2.5.1

  Stimaţi colaboratori,

  Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.5.1 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).

  Atenţie!Nu am actualizat încă aplicaţia centrală. De aceea poate că nu veţi putea vizualiza toate detaliile în state care vor suferi oricum modificări de structură în versiunile ulterioare. Vă rugăm să ne urmăriţi mesajele de lansare a versiunilor noi şi să le citiţi cu atenţie.


  Recomandăm utilizatorilor să nu intervină cu nicio acțiune pe toată perioada actualizării versiunii, până la deschiderea ferestrei de logare unde vor introduce datele contului.

  Modificările aduse la versiunea 2.5.1 faţă de versiunea 2.5 constau în:
  1. Corectarea salariilor grilă de la categoria de personal didactic semnalate
  2. Corectarea bazei de calcul pentru indemnizaţia de dirigenţie
  3. Plafonarea drepturilor salariale la încadrările de didactic – auxiliar care nu schimbă funcţia de execuţie
  4. Posibilitatea de setare a funcţiilor de didactic – auxiliar în cazurile semnalate (Analist (programator) ajutor II - M gradaţie zero; Informatician debutant – M gradaţie zero; Infirmieră învăţământ special – G gradaţie zero)
  5. A fost implementată obligativitatea de ştergere a indemnizaţiei de conducere (procent) atunci când nu a fost setată o funcţie de conducere.

  În noua versiune se păstrează modificările aplicate la versiunea 2.5:

  1. A fost actualizat algoritmul de calcul pentru categoriile de personal didactic şi didactic-auxiliar pentru aplicarea prevederilor conform Normelor de aplicare a OUG nr.20/2016.
  2. A fost adăugat noul “Nomenclator salariu grilă funcţii de conducere” în modulul Setări generale / Nomenclator salariu grilă
  3. Au fost actualizate nomenclatoarele de salarii grilă conform anexelor din normele de aplicare OUG nr. 20/2016.
  4. A fost adăugat un nou câmp “Tip unitate” în Setări generale / Detalii generale şcoală
  5. A fost actualizat raportul “Adeverinţă contribuţii sănătate” din modulul Gestiunea personalului / Utilitare conform legislaţiei în vigoare.

  Atenţie! Vă rugăm să nu trimiteţi state de personal vineri, 26.08, până la ora 15:00.

  A) Menţiuni privind noua versiune:
  - Noua versiune setează automat funcţiile şi salariile grilă aferente, cu excepţia cazurilor detaliate la capitolul B.).
  - Setarea salariului grilă s-a realizat preluând informaţia de spor de vechime setat pe fiecare încadrare şi în conformitate cu anexele la normele de aplicare ale OUG nr. 20/2016.
  - Pentru compararea drepturilor rezultate prin aplicarea normelor aferente OUG nr. 20/2016 de la 01.08.2016 cu cele rezultate din aplicarea Legii nr. 63/2011 şi a modificărilor legislative apărute începând cu decembrie 2012 până la 31.07.2016, se vor păstra în aplicaţie toate calculele realizate până la această dată şi vor fi afişate în aceleaşi câmpuri. 
  Notă. Nu interveniți pe bifele de Vechime neîntreruptă în învățământ sau Normă întreagă din linia Spor diriginte pentru că ele au rolul de a păstra în sistem informația salarizării de până la 31.07.2016, necesară comparației cu noua salarizare valabilă de la 01.08.2016
  - Pentru evidenţierea valorilor aferente OUG nr. 20/2016, în formele de Încadrare şi Drepturi lunare a fost adăugată o nouă coloană “OUG 20” care afişează valorile aferente.
  - Conform prevederilor OUG nr. 20/2016 alte elemente ale sistemului de salarizare - spor practică pedagogică, spor pentru predare simultană în învăţământul primar şi gimnazial, indemnizaţia pentru activitatea desfăşurată în zone izolate, spor pentru condiţii de muncă aflate în plată, sume acordate din venituri proprii pentru stabilirea salariilor diferenţiate cu o creştere de până la 30% si alte sporuri prevăzute de lege, se păstrează în limita valorilor de la 31.07.2016. Astfel că pentru păstrarea acestor valori se aplică regulile şi valorile din Legea nr. 63/2011 şi ale modificărilor legislative apărute începând cu decembrie 2012.
  - Conform prevederilor OUG nr. 20/2016, sporul de doctor se acordă sub formă de compensaţii tranzitorii în cuantumul de la 31.07.2016. Astfel că pentru păstrarea acestor valori se aplică regulile şi valorile din Legea nr. 63/2011 şi ale modificărilor legislative apărute începând cu decembrie 2012.
  - În câmpurile de compensaţii CFP, titlu doctor şi audit de pe coloana OUG 20 se vor afişa valorile de pe coloana Legea 63 majorate conform modificărilor legislative apărute începând cu ianuarie 2014.
  - Referitor la drepturile aferente plăţii cu ora, calculele au în vedere tariful orar mai mare rezultat din aplicarea celor 2 legi: OUG nr.20/2016 şi Legea 63/2011 cu modificările legislative apărute începând cu noiembrie 2013.
  - Pentru evidenţierea tarifelor orare pe cele două legi, OUG nr. 20/2016 şi Legea nr. 63/2011, au fost create şi afişate două câmpuri diferite: Tarif orar OUG 20 şi Tarif orar 31.07.2016.
  - Conform prevederilor OUG nr. 20/2016, în situația în care drepturile salariale stabilite la data de 1 august 2016, utilizând salariile de bază prevăzute în normele de aplicare ale OUG nr. 20/2016 la care se adaugă drepturile de la art. 1 alin. (2) lit. a) – e), sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, se păstrează acesta din urmă, în măsura în care persoana își desfășoară activitatea în aceleași condiții. Pentru evidenţierea celor două valori comparabile au fost create şi afișate în forma de “Drepturi lunare” două câmpuri noi: Salariu de bază 31.07.2016 şi Salariu OUG 20. În câmpul de Total drepturi cuvenite va fi inclusă valoarea cea mai mare dintre cele două valori dacă persoana își desfășoară activitatea în aceleași condiții.
  - Conform informaţiilor primite de la MENCŞ, nu s-au realizat modificări de repartizare a sumelor pe articolele bugetare.
  - Nu au fost aplicate încă modificări pe rapoarte. Acestea vor fi actualizate în versiunea următoare.


  B.) Primii paşi de urmat după instalarea versiunii 2.5.1:
  - Se va accesa modulul Setări generale / Detalii generale şcoală, se va seta câmpul “Tip unitate” apoi Salvează (acest câmp va seta salariul de bază pentru persoanele care deţin o funcţie de conducere).
  - Pentru setarea salariului de bază la funcţiile de conducere conform Anexei 4 din normele de aplicare ale OUG nr. 20/2016, se va intra pe încadrarea persoanelor cu funcţie de conducere şi se va selecta / reselecta funcţia de conducere cu una din valorile:
  • Director (şcoală sau liceu) 
  • Director adjunct (şcoală sau liceu)
  • Director Casa corpului didactic
  • Inspector şcolar
  • Inspector şcolar general
  • Inspector şcolar general adjunct
  • Contabil-şef (administrator financiar)
  • Secretar-şef
  Notă! Informaţia de “Studii” pentru funcţiile de conducere se va prelua din informaţiile aferente funcţiei de execuţie. 
  Persoanele care au setată funcţie de conducere şi indemnizaţie de conducere şi Norma PCO / Norma PCO minorităţi / Număr ore PCO / Număr ore PCO minorităţi vor fi marcate cu culoarea roşie. Conform normelor de aplicare OUG nr. 20 / 2016 nu se pot seta încadrări în regim PO pe funcţiile de conducere, ci doar pe cele de execuţie. Pentru astfel de cazuri se vor şterge valorile de pe câmpurile Norma PCO / Norma PCO minorităţi / Număr ore PCO / Număr ore PCO minorităţi şi se vor adăuga aceste informaţii pe Alte încadrări ale aceleaşi persoane, unde se va seta funcția de execuţie cu toate detaliile de încadrare deţinute, inclusiv spor de vechime.
  Notă! Tot din aceste considerente legislative, la personalul cu funcție de conducere se vor face încadrări secundare cu funcția de profesor în lunile în care vor fi de achitat ore pe câmpul Nr ore PO suplimentare, cu 0 la toate tipurile de normă și selectarea motivului / angajatului înlocuit, ulterior, în statul de plată
  Persoanele care au tranşa de vechime în învăţământ “Sub 2 ani” vor fi marcate cu culoarea roşie şi nu vor avea setată tranşa de vechime în învăţământ pe OUG nr. 20. Se va intra pe încadrarea persoanelor astfel marcate şi se va seta tranşa de vechime în învăţământ corespunzătoare OUG nr.20 / 2016 în câmpul dedicat (“Până la 1 an” sau “1- 6 ani”).
  Notă! Setările se vor efectua pe toate încadrările cu aceeași funcție, nu doar pe încadrarea principală a unui angajat. 
  Se vor verifica persoanele care au deţinut până la 31.07.2016 funcţia de [b]“Administrator financiar (patrimoniu)”. După instalarea versiunii 2.5.1, pentru aceste încadrări s-au setat funcţii de Administrator financiar. Celor care deţin funcţii de Administrator patrimoniu li se va seta manual noua funcţie.
  Persoanele încadrate pe funcţii care începând cu luna august nu mai există vor fi marcate cu roşu. Manual se vor încadra pe noile funcţii. Lista acestor funcţii care nu mai sunt valabile este ataşată prezentelor instrucţiuni.
  - Se vor verifica persoanele cu încadrări DOAR LA PLATA CU ORA şi se va seta sporul de vechime în funcţie de care se stabileşte salariul grilă începând cu luna august 2016.
  - Personalul didactic de predare reactivat din arhivă va fi marcat cu culoarea roșie și nu va avea setată Tranșa de vechime în învățământ și implicit, salariul grilă OUG 20. Pentru personalul auxiliar reactivat din arhivă se va seta manual funcția ocupată în locul funcției de Adminstrator financiar setată automat de aplicaţie.
  - La adăugarea unui post vacant ( utilizând obţiunea de „Adaugă post vacant”) se va seta manual tranşa de vechime în învățământ pe ambele coloane – Legea 63 și OUG 20, precum și sporul de vechime. Acestea sunt elementele obligatorii, celelalte elemente se vor seta conform funcției aferente postului vacantat. 

  Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.5.1, vă informăm că nu puteţi trimite la aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune ( v.2.5.1).
  Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noii versiuni în meniul de “Actualizare” unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 2.5.1

  Numai bine,
  Echipa EduSAL

 • In atentia unitatilor - ref Aplicare timbru sec diplome absolvire inv. gimnazial

 • Concurs judetean de ocupare a posturilor vacante / rezervate in anul scolar 2016-2017 - din 5 septembrie 2016

  I.S.J. Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea posturilor vacante/ rezervate in anul scolar 2016-2017, in data de 5 septembrie toate disciplinele.

  Concursul si testarea vor avea loc la Liceul Teoretic "Horia Hulubei" Magurele.

  Accesul candidatilor in sali va fi permis intre orele 8.00-9.00

   

  Date de contact unitate:

  Str. Fizicienilor nr 42, tel 021.457.44.26

   

  Mijloace de transport: Maxi taxi 303, 203, 204, 214 de la autogara Ghencea.

 • Ocupare posturi in regim de plata cu ora / cumul

 • Necesar finantare conform OG14/2016

 • Sedinta publica 26 august 2016

  Vineri, 26 august 2016, ora 9.00, la sediul ISJ Ilfov, are loc sedinta publica pentru ocupare posturi pe perioada determinata.

 • Urgent in atentia unitatilor de invatamant gimnazial si liceal- ref. sedinta publica de tragere la sorti a comisiilor din CE BAC 2016 sesiunea august

 • SEDINTA PUBLICA 19 AUGUST 2016 - ORA 9.00

  Centrul de repartizare pentru toate disciplinele:

   ISJ Ilfov, Calea 13 Septembrie nr. 209, București, sector 5

  Participă personal  didactic de predare pentru:

  $1-        Completare de normă

  $1-        Detașare la cerere prin continuitate

  $1-        Repartizare pe perioadă determinată pentru candidații  cu media de repartizare minimum 7 la concursul din sesiunea 2016, conform art. 61, alin. (9) din Metodologie (la ambele probe nota minim 5, cu condiția ca media de repartizare să fie cel puțin 7).

  Lista_posturi_actualizata_18_august_2016_ordonata_dupa_discipline.pdf

 • Lista locuri libere pentru etapa II de inscriere in invatamantul profesional cu durata de 3 ani

 • In atentia unitatilor de invatamant liceal- Centre de examen BAC august

 • Sedinta publica repartizare posturi titularizabile- 8 august

  Luni 8 august 2016, incepand cu ora 9.00, la sediul ISJ Ilfov se va desfasura sedinta publica de repartizare a candidatilor care au obtinut media de repartizare minim 7 (atât la proba scrisă cât și la inspecția la clasă) la toate disciplinele pentru care s-au publicat posturi didactice/catedre pentru angajare pe perioadă nedeterminată indiferent unde au sustinut proba scrisa.

  Grafic_sedinta_publica_DISCIPLINE.pdf

 • Centrul de Examen - Definitivat 2016

   

  Examenul de Definitivare in invatamant - sesiunea  2016 are loc in data de 4 august la Liceul "Cezar Nicolau" din localitatea Branesti.

  Candidatii vor fi prezenti la ora 7.30.

  Accesul candidaților în centrul de examen la proba scrisă din 4 august 2016 se face în intervalul 8:00-8:45, pe baza actului de identitate valabil - carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate - ori, în lipsa acestuia, pe baza pașaportului în termen de valabilitate. Candidații care și-au schimbat numele vor avea asupra lor copie după certificatul de căsătorie.

  Mijloace de transport: Maxi taxi 503 de la Cora-Pantelimon

 • In atentia unitatilor de invatamant -ref. situatie limbi moderne

Noutăți

Autentificare